HLEDE.net

...because open source matters

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Banner
Home E-obrazovanje LMS i (L)CMS na hrvatskom

LMS i (L)CMS na hrvatskom

Strane riječi u hrvatskom jeziku su doživjele različitu sudbinu;
 1. Neke su, kako recimo 'automobil' ili 'metar', prihvaćene kao jedini ili dominantan termin,
 2. Druge se, kako primjerice 'edukacija', primjenjuju rame uz rame sa hrvatskim inačicama
 3. A neke nikada nisu bile prihvaćene u originalu već se koriste samo originalni hrvatski izrazi.

Pitanje. Kakvu će sudbinu u hrvatskoj jezičnoj praksi doživjeti izrazi Learning Management System (LMS), Learning Content Management System (LCMS) ili Course Management System (CMS), tek trebamo vidjeti. To su izrazi koji označavaju softverske pakete koji omogućavaju online upravljanje tečajevima. Najpopularniji pripadnici te grupe su Moodle , WebCT i BlackBoard .

Tendencija? U ovom trenutku postoji tendencija da se sva tri izraza na hrvatski prevedu kao 'Sustav za Udaljeno Učenje - SUU' što, uvjeren sam, nije najbolji odabir iz više razloga:

Udaljeno. Obrazovanje podržano LMSom ili (L)CMSom nije ovisno o prostoru. Samim time, pruža nam mogućnosti obrazovanja 'na daljinu' ali i mogućnosti obrazovanja 'na blizinu'. Pa tako primjerice nastavnici i učenici mogu biti razasuti po različitim kontinentima, ali isto tako mogu biti svi u istoj učionici/zgradi. Dakle, ne radi se o udaljenom, već o prostorno neovisnom učenju.

Generacije učenja na daljinu. Štoviše, obrazovanje na daljinu u praksi postoji bitno duže od LMSa, LCMSa, pa čak i Interneta. Recimo, dopisni programi obrazovanja na daljinu na Sveučilištu u Chicagu (www.uchicago.edu) datiraju još iz 18901. Uz to obrazovanje na daljinu, odnosno udaljeno učenje ima 5 različitih grupa tehnologija - od kojih je online obrazovanje samo  jedna. Konkretno radi se o:

 1. Tiskani materijali  (komunikacija poštom)              
 2. Audiotehnologija  (radio, telefon, audiokazete)
 3. Videotehnologija (film, televizija, videokonferencije)
 4. Računalo (računalno potpomognuto učenje i poučavanje)
 5. Učenje na daljinu podržano online tehnologijama

Rekavši da je LMS/CMS 'sustav za učenje na daljinu' - mi negiramo postojanje 4 grupe sustava /tehnologija obrazovanja na daljinu, i sugeriramo da LMS/CMS ne može unaprijediti 'učenje na blizinu'. Što nije fer ni točno. Zar ne?

Učenje je dio obrazovnog procesa kojeg obavlja učenik. Druga bitna komponenta obrazovanja - koju obavlja nastavnik je poučavanje. Treća važna komponenta obrazovanja je dizajn/izrada nastavnih programa i materijala. Sve tri navedene komponente su komponente obrazovanja. A obzirom da nam LMS/CMS pruža mogućnost rukovođenja i učenjem i podučavanjem te izradom i dizajnom obrazovnih materijala, LMS/CMS je sustav za obrazovanje a ne sustav za učenje.{mosimage}

Dakle govorimo o sustavima za upravljanje obrazovanjem?

Obrazovanje ili tečaj. Ne! Obrazovanje je ipak bitno širi pojam od onoga što nam sustavi za upravljanje tečajevima pružaju. Jer baš kao što nam izraz koji sam u ovoj rečenici upotrijebio kaže, ti sustavi nam omogućavaju da upravljamo tečajevima. I tu stvar staje. Točka. Student će i dalje sam morati upravljati svojim učenjem. Da, LMS/CMS će mu biti od velike pomoći, ali neće umjesto studenta upravljati učenjem. I da, LMS/CMS će i nastavniku biti od velike pomoći da pouči učenika. No, nastavnik će i dalje morati napraviti brojne stvari koje nadilaze ono što LMS/CMS pruža.

Evolucija izraza na engleskom jeziku. Kao sve 'novotarije' sustavi za online upravljanje tečajevima na početku su dobili brojna zanimljiva imena kao što su Virtual Learning Environment, Learning Management System, Content Learning Management System. No, obzirom da ti nazivi ne odgovaraju onom za što ti softverski paketi služe, odnedavna je na scenu došao novajlija - Course Management System. I vrlo postao dominantan izraz.

Zadatak! OK, sada smo zaključili zašto 'udaljeno' i 'učenje' nisu izrazi koji dobro opisuju LMS,  LCMS ili CMS. I znamo kao je taj izraz evoluirao na engleskom. No što dalje? Kako ćemo onda na hrvatskom zvati LMS, LCMS ili CMS?

Rješenje. Prema gore navedenom, najbolje bi bilo slijediti evoluciju izraza na engleskom i prevesti ga na hrvatski. Dakle, govorimo o Sustavu za Upravljanje Tečajevima. CMS na engleskom ili SUT na hrvatskom.

Biste li vi to drugačije preveli??[1] Dr. Marina Stock McIsaac, Ph. D, Professor Emerita Arizone State University,  Preuzeto 19.01.2007. sa http://seamonkey.ed.asu.edu/~mcisaac/dechapter/history1.htm