HLEDE.net

...because open source matters

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Banner
Home E-obrazovanje Misija i vizija sveučilišta

Misija i vizija sveučilišta

Znati zašto postojimo i koji su nam glavni ciljevi su ključne informacije na putu uspjeha. Pa tako primjerice, od sportaša koji ne zna koja je svrha bavljenja sportom (misija sporta) i koji je njegov cilj u trci koja mu predstoji – ne možemo očekivati dobre rezultate. Zar ne?

Kako institucije kao i zaposlenici unutar institucije ne bi bili u poziciji takvog 'zbunjenog sportaša', vrlo često imaju jasno i javno dostupne dokumente koji opisuju:

 • Misija – zašto postojimo
 • Vizija – gdje idemo, odnosno gdje želimo biti u bližoj ili daljoj budućnosti.
 • Ciljevi – što želimo postići u narednih nekoliko godina (tu moramo imati jasno definirane rokove za svaki cilj)
 • Strategija – kako ćemo do toga doći (dugoročni plan za postizanje nekog cilja)

 Obzirom da samo manjina obrazovnih institucija u Hrvatskoj ima definirane takve dokumente, evo jednog prijedloga misije i vizije sveučilišta - na primjeru Zagrebačkog sveučilišta.
Pa Vas molim za komentare :).

Napomena: dokument 'Science and High Education in Croatia – Report on a visit by Academia Europeae, 7-11 June 2000koji je dosupan na stranicama Rektorata Sveučilišta [link], Zagrebačko sveučilište opisuje kao:
‘konglomerat od preko 30 fakulteta i umjetničkih akademija, koji nema niti zajedničku viziju, pa čak niti očitovanje o misiji – što bi trebao biti minimalni zahtjev za moderno sveučilište.
...is a conglomerate of over 30 faculties and academies of arts, which has no common vision, not even a mission statement which should be the minimum requirement for a modern university.


Misija Sveučilišta u Zagrebu - prijedlog

Misija Sveučilišta u Zagrebu je pridonijeti razvoju društva neprekidno razvijajući obrazovanje, učenje i istraživanje na najvišim stupnjevima znanstveno utvrđene izvrsnosti.

Svoju misiju Sveučilište u Zagrebu će ostvariti putem:

 • Konstantnog ulaganja u kvalitetu:
  • nastave zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama o obrazovanju, potrebama tržišta i potrebama studenta;
  • istraživačkog rada i metoda upravljanja istraživačkim projektima
  • upravljanja Sveučilištem i svim sustavima podrške učenju i istraživanju
  • međunarodne suradnje i međunarodnu prepoznatljivost svih programa Zagrebačkog sveučilišta.
 • Jakom motivacijom izvrsnosti:
  • nastavnika; pri izvršavanju obrazovnih i istraživačkih dužnosti, te suradnji s javnosti
  • zaposlenika; pri obavljanju svojih profesionalnih dužnosti i dodatnim usavršavanju
  • studenata; pri učenju, istraživanju, izgradnji znanja i svoje profesionalne osobnosti te aktivnom mijenjanju društva
 • Kontinuiranog unaprijeđenija kvalitete programa dodiplomskih i poslijediplomskih studija koji će pripremiti naše studente za stalan profesionalni razvoj i preuzimanje vodećih uloga u vrlo dinamičnoj globalnoj ekonomiji.
 • Razvoju obostrano korisne suradnje s drugim obrazovnim institucijama, lokalnom i regionalnom zajednicom, državnim službama, alumni grupama, profesionalnim i sportskim udruženjima te privatnim sektorom.
 • Konstantnom poboljšanju sposobnosti i učinkovitosti upravnih i izvršnih službi koje podupiru misiju Sveučilišta.

Vizija Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu viziju svog razvoja bazira na 338 godina dugoj tradiciji neprestanog ulaganja u znanje, kvalitetu obrazovanja te optimalne primjene novih znanja i tehnologija u stalno mijenjajućem okruženju.

Okruženje. Razvoj tijekom prve četvrtine 21. stoljeća se odvija u okruženju koje je obilježeno s:

 • Vrlo intenzivnom suradnjom Sveučilišta i zajednice za koju Sveučilište tvori stručnjake, znanja i usluge
 • Globalizacijom tržišta znanja
 • Prodorom engleskog jezika u sve pore obrazovanja
 • Razvojem alternativnih pružatelja usluga visokoškolskog i cijeloživotnog obrazovanja
 • Potrebom za stalnim usavršavanjem lokalno prepoznatih programa te razvoja globalno konkurentnih programa
 • Potrebom za vrhunskom poslovnom praksom sveučilišta
 • Intenzivnom međunarodnom suradnjom
 • Velikom mobilnosti studenata
 • Visokim zahtjevima studenata i poslodavaca
 • Potrebi za cijeloživotnim obrazovanjem

Aktivno stvaranje budućnosti. Stoga u tako promijenjenom okruženju Sveučilište u Zagrebu treba preuzeti aktivnu ulogu stvaratelja budućnosti. Pri tome svoj razvoj i zadovoljenje svih dijelova svoje Misije, Sveučilište u Zagrebu treba temeljiti na kvalitetnoj primjeni tehnologije. Tehnologija je izvrsna prilika, no istovremeno i velika prijetnja ukoliko ju zanemarimo – i zaostanemo daleko iza vodećih.

Budući studenti, njihove obitelji te poslodavci očekuju kvalitetno tehnološki usavršeno cjeloživotno obrazovanje -  prilagođeno potrebama pojedinca i tržišta.


 

Vizija 2007-2015.

Svjesni zahtjeva koje okruženje i prirođena želja za izvrsnošću pred Sveučilište postavlja, u narednih 7 godina planiramo pospješiti razvoj značajnim ulaganjem u:

 • Zaposlenike; privlačenje, razvoj i zadržavanje vrlo motiviranih i sposobnih nastavnika i službenika, ulaganje u njihov razvoj te transparentno honoriranje izvrsnosti
 • Kvalitetu i učinkovitost nastave, učenja i istraživanja
 • Promociji i razvoju Sveučilišta kao globalno prepoznatljivog branda. To uključuje:
  • bolju suradnju s javnosti,
  • poboljšanje dojma koji Sveučilište ostavlja na studente
  • kvalitetnu promociju programa na hrvatskom i međunarodnom tržištu
  • ulaganje u izvrsnost sportaša – predstavnika Sveučilišta
  • intenzivniju suradnju s privredom
  • stratešku (simbiotičku) suradnju s drugim obrazovnim institucijama
  • sustavno vrednovanje ključnih kriterija učinkovitosti na nacionalnoj i internacionalnoj razini.
 • Informacijsko komunikacijske tehnologije, odnosno razvoja sustava koji će omogućiti maksimalno iskorištenje tehnologije u svrhu nastave, učenja, istraživanja, upravljanja i komunikacije s javnosti
 • Upravljanje; usavršavanje zaposlenika, primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u upravljanju te potrebne strukturne promjene
 • Međunarodnu suradnju i sudjelovanje u projektima Europske Unije.
Vjerujemo da ćemo ovakvim strateškim ulaganjem razviti Sveučilište i usluge koje Sveučilište pruža u dovoljnoj mjeri da se Sveučilište u Zagrebu nedvojbeno odredi kao vodeće regionalno sveučilište (uz Bečko sveučilište) te uđe u listu prvih 500 sveučilišta svijeta; s tendencijom stalnog poboljšanja pozicije.