C

CALCITONIN; polipeptidni (32 amino kiseline) hormon kojeg tvore parafollicular-ne stanice thyroidne (štitne) žlijezde kao odgovor na hypercalcinemiu. Hormon djeluje na smanjenje razine calcia  (Ca) i phosphata (P) u plasmi; inhibira  resorpciju kosti i djeluje kao antagonist parathyroidnom hormonu.

CALCULUS, pl. calculi (lat. oblutak, šljunak); abnormalni concretion (konkrement) koji se javlja u životinjskom tijelu, a uglavnom se sastoji od mineralnih soli.

CANNULA (lat. dim. od canna crven); tuba za inserti(on)u u tjelesni prohod ili šupljinu; tijekom insertie njen lumen je uglavnom okupiran troacar-om. Cf. catheter.

CAPILARIA; genus (rod) nematoda iz superfamilye (nadporodice) Trichuroidea; zovu se i Hepaticola i Trichosoma.

CARIES (lat. caries, ei, f. trulost, gnjilost); molekularno raspadanje ili smrt kosti.  Kost postaje mekana, bezbojna i porozna. Caries izaziva kroničnu upalu periosta i okolnog tkiva, te tvori abscess sa sirastim (caseosusnim), smrdljivim, gnojolikim likvidom koji, općento, prolazi kroz meka tkiva dok se ne otvori (iscuri) kroz sinus ili fistulu.

CARIOUS (lat. cariosus); koj se odnosi na caries (karijes).

CARPOPEDAL (carpus + pes, pedalis, noga); koji se odnosi na ili zahvaća carpus i nogu, kao carpopedalni spasam.

CATAMNESIS; povijest bolesti uzeta nakon medicinskog tretmana (terapye).

CATARRH(eng.) – INFLAMMATIO CATARRHALIS (gr. katherrhein, teći dolje, cijediti se); upala mukozne membrane sa slobodnim istjecanjem; pogotovo upala zračnih prohoda glave i grla.

CATHETER (gr katheter); tubularni, mahom fleksibilni, kirurški instrument koji se ubaci (insert) u šupljinu tijela u svrhu provoda flluida, bilo u šupljinu, bilo iz šupljine; pogotovo cijev koja se uvede u mokraćni mjehur (bladder) kroz urethru kako bi se uzeo urin. Vidi još cannula.

CHATARTIC; 1. izazivanje evakuacije sadržaja iz crijeva.  2. agent koji izaziva pražnjenje crijeva povećavajući opseg (obujam), stimulirajući peristaltiku itd. Zove se još i purgativ(e) (lat. purgatio, onis, f. čišćenje).

CHOLESTASIS – prekid ili smanjenje toka žuči; intra- ili ekstrahepatičke cuse (uzroka).

CHRONIC (lat. chronicus od gr. chronos vrijeme); zbivanje koje se odvija tijekom dužeg vremenskog razdoblja.

CICATRIX, pl cicatrices; ožiljak, novo tkivo formirano zacjeljivanjem rane.

CIJANOZA; vidi cyanosis,

CILIOPHORA (gr.cilio - trepetiljike + phoros – nositi); phylum (koljeno) protozoa (praživotinja) obilježeno sa prisustvom cilia (trepetiljki) ili odgovarajućih ciliarynih struktura kao locomotornih ili hranolovnih organela. Razmnožavaju se conjugati(on)om, autogamyom, i cytogamyom. Većina ciliophora je slobodno živeća, dosta ih živi kao commensal (simbios(is)a na obostranu korist) vertebrata i invertebrata, a neke su paraziti. Nekad su se zvali infusoria.

CIROZA; vidi cirrhosis.

CIRRHOSIS (gr. kirrkos – narančasto-žut); bolest jetre karakterizirana difuznm prožimajućim vezama fibroznog tkiva koje dijeli parenhim jetre na mikronodularna i makronodularna područja (aree).

CITOKROM OKSIDAZA je krajnji kompleks respiratornog lanca. Zbog važnosti je nazvan i “fermentom disanja”. Sastoji se od dvije hem-A komponenete i tri Cu-atoma.

CITOPLAZMA; vidi cytoplasm

CLONIC; koji se odnosi na clonus.

CLONUS (gr. klonos nemir); alternativna muskularna kontrakcija i relaksacija u brzom slijedu.

COCCIDIA (gr. kokkos – boba, jagoda); parazitarni protozoi; životni im ciklus  obuhvaća merogony, gametogony, i sporogony...

COLLAPSE (lat colapsus , survati se, pasti, onesvijestiti se);  stanje ekstremne malaksalosti i depresije, sa greškom u cirkulaciji. Circulatory c., odnosno shock (vidi),  cirkularna insuficijencija sa kongestivnim srčanim zatajenjem. C of the lung (pulmonal c.), bezračno ili fatalno stanje dijela ili cijelih pluća, kao kod atelektaze, kod bronhalne obstrukcije i pneumotoraksa. Massive c. je stanje prilikom kojeg cijela pluća ostanu bez zraka, uglavnom zbog obstructie glavnog bronha.

COLLATERAL (lat. con-zajedno + latus.strana, postrani); 1. Sekundarni ili akcesorni; ne direktni. 2. mali postrani ogranak, kao kod krvnih žila ili živaca.

COMA (lat.; gr. koma); stanje besvjesnosti iz kojega se pacijent ne može probuditi  čak niti jakom stimulacijom. Zove se i exanimation. Hepatic c., koma koju prati hepaticka encephalopathya. Uremic c., latergicno stanje uzrokovano uremmiom. Ketotic c., latergicno stanje uzrokovano ketos(a)om.

CONCREMENT (lat concrementum); conctetion (vidi), pogotovo kalcificirani čvorić ili slična masa.

CONCRETION (lat. concretio, od cum – zajedno + crescere - rasti); 1. calculus (vidi) ili anorganska masa u prirodnoj šupljini ili tkivu organizma. 2. proces otvrdnjavanja i isušivanja.

CONGESTION (lat. congestio, držati zajedno); abnormalna akumulacija fluida poput krvi u dijelu organizma.

CONSTIPATION (lat. constipatio nagomilavnje zajedno); rijetka i teška  evacuatia fecesa; začep.

CONVULSION (lat. convulsio, od convellere staviti zajedno); žestoka, navoljka kontrakcija ili serija kontrakcija mišića koji su, normalno, pod utjecajem volje. Central convulsion; uzrokovana je lezijom CNS-a. Clonic c., označava alterirajuću relaksaciju i kontrakciju mišića. Puerperal c. je nevoljni spasm koji se javlja u ženki nešto prije, tijekom i neznatno nakon poroda. Tetanic c. je tonični spasm koji  se javlja bez gubitka svijesti. Tonic c. je prolongirana kontrakcija mišića zbog epileptičkog nemira. Uremic c. je uzrokovana uremi(a)-om ili retenti(a)om (zadržavanjem) u krvi  materijala koji bi trebali biti izlučeni bubrezima.

CREATINE KINASE; Mg+2-aktivirani enzim.

CREATININE; ciklički anhydrid(e) creatina (amino kiseline), finalni produkt metebolima phosphocreatina (kreatinfosfat). Izlučuje se u urinu. Mjere koncentracija u urinu se koriste kao indikatori bubrežne funkcije i mišićne mase, a mogu biti korištene da pojednostave druga klinička ispitivanja.Uvijek se nalazi u krvi i izlučuje bubrezima. Dnevno se izlučuje u masi proporcionalnoj mišićnoj, a predstavlja “individualnu konstantu” svake jedinke.

CREATININEPHOSPHAT – KREATININFOSFAT- phosphocreatinine  je rezerva energije u mišićima po formuli kreatin-fosfat + ADP = kreatin + ATP. Kreatinin je završni produkt metabolizma kreatin-fosfata; izlučuje se bubrezima.

CREPITARE (lat. crepitus, us, m. zveket, štropotanje); zvuk poput zvuka proizvedenog trljanjem dlaka između prstiju.

CROUP;  stanje uzrokovano  acutnom obstructiom gornjih zračnih prohoda (allergy-a, strano tijelo, infekti(on)-a, novotvorevina). Karakterizirano je rezonantnim  štektavim kašljem, promuklim i persistentnim stridorom.

CROUPOUS; koji se odnosi na croup; koji ima exsudatiu poput one tijekom croupa.

CRVENA ATROFIJA – RED ATROPHY; kongestivna atrofija, uglavnom jetre, uzrokovana greškama na desnom srcu.

CULLICULUS (pl., gen. culliculi); malo uzdignuće ili brežuljak. Cranialni c.; c inferior i c. superior su središta auditornih (inferior) i vizualnih (superior) reflexnih centara. Nalaze se simetrično u tectumu mesoencephalona.

CYANOSIS (gr.kyanos – plavo); plavo obojenje, pogotovo obojenje kože i mucousnih membrana zbog prekomjerne koncentracije reduciranog hemoglobina u krvi. Autotoxic c., enterogen(us)a cyanos(is)a. Central c., cyanosa koje je nastala kao rezultat arterijalne nezasićenosti kisikom, aortna krv prenosi reducirani hemoglobin. Enterogenous c. je sindrom koji je rezultat absorpti(on)e nitrita i sulfida u crijevu, uglavnom označen kao methemglobinemia i/ili sulfhemoglobinemia asocirana sa cyanosom. Uz navedene symptome, ovaj karakteriziraju ozbiljan enteritis, bol u trbuhu, zatvor, dyspnea, syncopa, anemia. Zove se i autotoxic cyanosis. False c., označava obojenja krvi nekim alternativnim pigmentom. Hereditary methemoglobinemic c. je uzrokovana strukturnom alteracijom molekule hemoglobina. C. lienis je pasivna kongestija slezene (congestion lienalis). Peripherel c. je rezultat velikih količina reduciranog hemoglobina (reduced hemoglobin) u venoznoj krvi, što je rezulat ogromne potrošnje kisika na kapilarnom nivou (periferija). Pulmonary c. označava slabu oksigenaciju krvi u plućima. C. retinae je jasna cyanosa retine, vidljiva u nekim slučajevima cyanose kod congenitalnih srčanih mana, poput patent ductus arteriosus, i drugih conranitalnih* srčanih grešaka. Shunt c. je uzrokovana miješanjem arteriozne i vanozne krvi u srcu ili velikim žilama. Tardive c. se javlja u sklopu congenitalne bolesti srca nakon što se greška na srcu razvila.

CYTOPLASM-a (gr. cyto – prazna posuda + plasma – plazma); dio protoplazme (vidi protoplasm) koji okružuje nucleus (jezgru).

CYTOSCOPY (cyto – stanica + skopein – istraživati); istraživanje stanica.