HLEDE.net

...because open source matters

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
Home E-obrazovanje Konkurentnost na svjetskom tržištu znanja

Konkurentnost na svjetskom tržištu znanja

Cilj rada bio je prikazati temeljne smjernice na svjetskom tržištu znanja, te uloga i mogućnosti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; i u regiji i u svijetu, i u ovom trenutku i u bliskoj budućnosti.

Metode. U radu su sumirane osnovne smjernice razvoja svjetskog tržišta znanja, poglavito u području veterinarske medicine. Nadalje, opisano je stanje na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u smislu tehnike i organizacije fakulteta te znanja i stavova zaposlenika.

Svjetsko tržište znanja. Obrazovanje je postalo najbrže rastuća i najveća industrija koja i po brzini razvoja i po investiranim sredstvima nadilazi sve do sada poznate ekonomske divove poput vojne industrije, informatike i farmacije. Razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologija i određivanjem engleskog jezika kao jedinog međunarodnog jezika znanosti i stručnosti nastupila je nagla globalizacija tržišta obrazovanja. U takvom okruženju, lokalno usmjereni fakulteti koji su nerijetko dugo vrijeme, kao jedini fakulteti u državi bili u povlaštenoj poziciji, odjedanput se nalaze u potpuno novoj poziciji - lice u lice sa svjetski poznatim obrazovnim brandovima.

Informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju su postale tehnološki imperativ kvalitetnog obrazovanja a dugoročno zanemarivanje te činjenice može imati kobne posljedice za poziciju bilo koje obrazovne institucije koja sudjeluje na svjetskom tržištu znanja. Pri tome su nužne korijenite promjene u organizaciji nastave; prelazi se sa sustava u kojem je profesor središte na sustav usmjeren prema studentu.

Organizacija. Takvo dinamično tržište upućuje na nužnost promjena organizacije fakulteta i sveučilišta; prelazak s agrarno-industrijske organizacije na postindustrijsku organizaciju.

E-learning. Istraživanja ukazuju da obrazovanje podržano tehnologijama omogućava ubrzanje i učenja i retencije gradiva i do 60%. U slučajevima kombiniranog obrazovanja (učionica + e-learning) – prikladnog za Veterinarski fakultet - rezultati su još bolji; do 30% povećana sigurnost studenata i do 41% povećana brzina rada. Ti rezultati će u našim uvjetima biti dodatno povećani zbog činjenice da će kombinirano obrazovanje vrlo brzo riješiti problem manjka literature.Neke od važnijih dodatnih prednosti primjene ICT-a su:

  • Povezivanje nastavnika, veterinara praktičara i studenata (Web sjedište, primjer)
  • Cjeloživotno obrazovanje veterinara neovisno o prostoru
  • Stalno dostupni up to date materijali
  • Međunarodna nastava (nastavnici, studenti i veterinari praktičari iz raznih zemalja istovremeno na nastavi)

Uloga i mogućnosti Veterinarskog fakulteta. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je dugo vremena bio vodeći fakultet u regiji, no tijekom devedesetih ta pozicija je ugrožena naglim jačanjem brandova okolnih fakulteta.

Opremljenost. Veterinarski fakultet je vrlo dobro opremljen informacijsko-komunikacijskom opremom; intranet, gigabitna veza, veliki broj kompjutera; uskoro će biti postavljena telekonferencijska dvorana, na raspolaganju mu je vrlo kvalitetna podrška CARNeta. To postavlja Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u prednost u odnosu na druge fakultete.

Održavanje opreme. Neznatno je drugačija situacija s održavanjem opreme. Obzirom da Veterinarski fakultet nema osoblje zaduženo za održavanje opreme, održavanje je povjereno vanjskoj tvrtki. S tim rješenjem većina ispitanika (85%) nije zadovoljna. Osoblje za podršku razvoju digitalnih obrazovnih materijala ne postoji.Nastava bazirana na tehnologijama. U sklopu istraživanja provedena je anketa o uporabi obrazovnih tehnologija u nastavi. Zaključak ankete je da se u nastavi od informacijskih tehnologija intenzivno primjenjuju jedino PowerPoint prezentacije (75%). Većina nastave se provodi uz direktnu komunikaciju nastavnika i studenta s vrlo niskom razinom interaktivnosti. Mali broj nastavnika je prošao verificirano obrazovanje o vođenju nastave; dakle većinom su samouki nastavnici, što ostavlja puno prostora za razvoj.

Zaključak. Obrazovne institucije i sam način obrazovanja će nužno doživjeti velike promjene. U nekim sveučilištima te su promjene već uznapredovale, no sveučilišta regije su pokazale priličnu inertnost. To otvara mogućnost da se sustavnim radom zasnovanim na strateškoj viziji i projektnim pristupom Veterinarski fakultet definira kao vodeći regionalni brand. Nastava podržana tehnologijama omogućava višestruko povećanje kvalitete obrazovnih proizvoda i predstavlja veliki izazov za sve obrazovne institucije.