Idemo kući!O studomatu - na mnogim fakultetima ga susrećemo - pogodite zašto?O Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Naslovnica Biotehnologija rasplođivanja i njezina primjena u hrvatskom stočarstvu Multipla Ovulacija i EmbrioTransfer Umjetno osjemenjivanje domaćih životinja - osnovne prednosti u odnosu na prirodan pripust Flash prezentacija Umjetne oplodnje Kviz poznavanja reprodukcije domaćih životinja. Kratki kviz anatomije reproduktivnih organa krave

VETERINARSKI FAKULTET

Adresa:
Veterinarski fakultet
Heinzelova 55
10000 Zagreb
Tel:23 90 111
Telefaks: 2441 390
/www.vef.hr
e-mail: fakultet@vef.hr

Utemeljenjem Visoke veterinarske škole godine 1919. započelo je školovanje veterinara u Hrvatskoj. Bio je to rezultat gotovo osam desetljeća dugog nastojanja da se osnuje veterinarsko učilište. Visoka veterinarska škola prerasta u Veterinarski fakultet godine 1924., a Fakultet je započeo s radom školske godine 1925./26. Temeljne organizacijske jedinice su zavodi, klinike i katedre u kojima se obavlja nastavni, znanstvenoistraživački i stručni rad.

Na klinikama je organizirano kliničko i ambulantno liječenje i zaštita životinja. Obavlja se klinička, terenska i laboratorijska dijagnostika kao i preventivno suzbijanje zaraznih bolesti i zoonoza. Dio znanstvenih aktivnosti obavlja se i izravnom suradnjom s farmaceutskom i prehrambenom industrijom te s proizvodnim institucijama u stočarstvu.

Najznačajnija su područja znanstvenih istraživanja molekularna biologija, imunologija, patogeneza, dijagnostika i terapija metaboličkih i infektivnih bolesti te primjena elektronske mikroskopije.

Nakon stjecanja diplome Fakulteta doktor veterinarske medicine može se zaposliti ponajprije u veterinarskim stanicama, ambulantama i klinikama, u razvitku obiteljskog gospodarstva, u akvakulturi, kunićarstvu, uzgoju i patologiji krznaša i laboratorijskih životinja, preradi stočarskih proizvoda, javnom zdravstvu, u proizvodnji ekohrane, u zaštiti okoliša, maloj praksi, turizmu, lovstvu, sportskoj veterinarskoj medicini, etologiji i dobrobiti životinja, u vojsci, carini i policiji, u farmaceutskim i prehrambenim istraživačkim centrima i industriji, u selekcijskoj službi životinja i sl. Fakultet izvodi dodiplomski studij i poslijediplomske sveučilišne studije te provodi postupak stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija te znanstveni i stručni rad iz područja veterinarske medicine.

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE STJEČE SE AKADEMSKI STUPANJ
- Biologija i patologija pčela magistar biomedicinskih znanosti, polje veterina
- Biologija i patologija riba
- Biologija uzgoja i patologija divljači, kunića i krznaša
- Organizacija i ekonomika veterinarskih djelatnosti
(Ekonomika veterinarstva)
- Veterinarsko sanitama kontrola animalnih namirnica
- Osiguranje za štete i zdravstvena zaštita
- Patologija i terapija domaćih životinja
- Patologija i uzgoj domaćih mesojeda
- Peradarska proizvodnja
- Sanitacija
- Uzgoj i patologija laboratorijskih životinja
- Zaštita zdravlja svinja
magistar biomedicinskih znanosti, polje veterina

TEMELJNI PODACI O RAZREDBENOM POSTUPKU

Sveučilišni studij: veterina

Razredbeni se ispit polaže iz predmeta: biologija, kemija, fizika.
Na razredbenom ispitu može se steći 630 bodova.
Prema postignutom uspjehu u srednjoj školi može se steći najviše 340 bodova.
Bodove donosi: opći uspjeh, biologija, kemija, fizika.
Na osnovi posebnih uspjeha može se steći 30 bodova.

Za informacije:
e-mail: upisi@vef.hr

Naslovnica Biotehnologija rasplođivanja i njezina primjena u hrvatskom stočarstvu Multipla Ovulacija i EmbrioTransfer Umjetna oplodnja domaćih životinja - osnovne prednosti u odnosu na prirodan pripust Flash prezentacija Umjetne oplodnje Kviz poznavanja reprodukcije domaćih životinja. Kratki kviz anatomije reproduktivnih organa krave Home :: Flash prezentacija umjetnog osjemenjivanja - koristite slušalice :: UBRZANA VERZIJA:: Kviz 1 :: Kviz 2 :: Home

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Heinzelova 55, 10000 Zagreb,
Tel: +385/1/2390 111, fax: +385/1/244 13 90
www.vef.hr

[Webmaster: Vjekoslav Hlede]

Naslovnica Biotehnologija rasplođivanja i njezina primjena u hrvatskom stočarstvu Multipla Ovulacija i EmbrioTransfer Umjetna oplodnja domaćih životinja - osnovne prednosti u odnosu na prirodan pripust Flash prezentacija Umjetne oplodnje Kviz poznavanja reprodukcije domaćih životinja. Kratki kviz anatomije reproduktivnih organa krave Stranica za pokretanje i zaustavljanje Full Screen moda.