Idemo kući!O studomatu - na mnogim fakultetima ga susrećemo - pogodite zašto?O Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Naslovnica Biotehnologija rasplođivanja i njezina primjena u hrvatskom stočarstvu Multipla Ovulacija i EmbrioTransfer Umjetno osjemenjivanje domaćih životinja - osnovne prednosti u odnosu na prirodan pripust Flash prezentacija Umjetne oplodnje Kviz poznavanja reprodukcije domaćih životinja. Kratki kviz anatomije reproduktivnih organa krave

Studomati

Studomat, osobna karta:

 • Pentium 4, 1.8GHz,
 • 256 Ddrum, HDD 40 GB, 7200 RPM
 • Elo Touch Screen Monitor
 • Proizvođač: Pelsys, www.pelsys.hr

U sklopu ISVU-a, studomate već koriste:

 1. Agronomski fakultet, Zagreb
 2. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb
 3. Ekonomski fakultet, Osijek
 4. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Split
 5. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 6. Graževinski fakultet, Zagreb
 7. Kemijsko-tehnološki fakultet, Split
 8. Medicinski fakultet, Zagreb
 9. Medicinski fakultet, Rijeka
 10. Pravni fakultet, Zagreb
 11. Prirodoslovno-matematički fakultet-matematički odjel, Zagreb
 12. Veleučilište u Dubrovniku, Dubrovnik
 13. Visoka škola za turizam, Šibenik
 14. Visoka zdravstvena škola, Zagreb

Što je ISVU ? 

Informacijski sustav visokih učilišta – ISVU razvojni je i pilot projekt Ministarstva znanosti i tehnologije pokrenut početkom 2001. godine u sklopu programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

ISVU je rješenje za usklaženu informatizaciju svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. To je u prvom redu aplikacija za informatizaciju poslovanja sa studentima na jednom visokom učilištu koja omogućuje ureživanje baze podataka o studentima, nastavnicima, kolegijima, nastavnim planovima, upisima i ispitima. Uz to, aplikacija podržava standardne aktivnosti svakog visokog učilišta, kao što su upisi studenata, prijavljivanje ispita, unos ocjene na ispitu, izdavanje potvrda i uvjerenja te automatski generira zbirne izvještaje.

ISVU je i mrežno orijentiran sustav kojim se može uskladiti rad većeg broja visokih učilišta (npr. svih visokih učilišta nekog sveučilišta ili svih visokih učilišta u RH). Naime, sustav može osigurati jednoznačnu identifikaciju studenata, nastavnika, kolegija, odnosno nastavnih planova te razmjenu podataka izmežu visokih učilišta, npr. u slučaju prelaska studenata ili posuživanja nastavnika.

Treća razina korištenja ISVU jest grupiranje podataka s većeg broja visokih učilišta, tj. stvaranje skladišta podataka za potrebe sveučilišta ili Ministarstva znanosti i tehnologije. Uz to, sustav će osigurati stvaranje jedinstvenog portala o visokoj naobrazbi u RH.

Najlakši način da predvidite budućnost je da ju kreirate!

Naslovnica Biotehnologija rasplođivanja i njezina primjena u hrvatskom stočarstvu Multipla Ovulacija i EmbrioTransfer Umjetna oplodnja domaćih životinja - osnovne prednosti u odnosu na prirodan pripust Flash prezentacija Umjetne oplodnje Kviz poznavanja reprodukcije domaćih životinja. Kratki kviz anatomije reproduktivnih organa krave Home :: Flash prezentacija umjetnog osjemenjivanja - koristite slušalice :: UBRZANA VERZIJA:: Kviz 1 :: Kviz 2 :: Home

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Heinzelova 55, 10000 Zagreb,
Tel: +385/1/2390 111, fax: +385/1/244 13 90
www.vef.hr

[Webmaster: Vjekoslav Hlede]

Naslovnica Biotehnologija rasplođivanja i njezina primjena u hrvatskom stočarstvu Multipla Ovulacija i EmbrioTransfer Umjetna oplodnja domaćih životinja - osnovne prednosti u odnosu na prirodan pripust Flash prezentacija Umjetne oplodnje Kviz poznavanja reprodukcije domaćih životinja. Kratki kviz anatomije reproduktivnih organa krave Stranica za pokretanje i zaustavljanje Full Screen moda.